Gezinsblad
Jan Willemsen Snoek, geb. ± 1657 te Urk, ovl. ± 1695, beroep(en): schuijtenvoerder, zoon van Willem Jansz Snoek en NN
Amsterdam, 10 November 1706.

Sippe Otten molenaar aende stads watermolen buijten de Haerlemmerpoort oud 39 en Claas Willemsz mede oud 39 jaren, wonende op Urk dog sijnde beijde de Compten: tegenwoordig binnen dese stad en de hebben bijware woorden, in plaetse en onder presentie van Solemnelen eede ten versoeke van Jan Jansz, mede wonende op Urk verclaard en getuijgt hoe waer en waerachtigh is, dat zij
getuigen seer wel hebben gekent, Jan Hendricksz kaegschipper en Brechtje Jans in tijden egteluijden, als mede Jan Willemsz schuijtenvoerder, sijnde geweest de broeders soon van de voornoemde Brechje Jans, alle gewoont hebbende op Urk voornt:, en wijders ook wel te weten, dat al voor lange jaeren eerst de voorn: Jan Hendricksz kaegschipper en naderhand de gemelte Jan Willemsz enlaest in de jaere 1695 mede de voorn: Brechje Jans dezer werelt zijn overleden. Dat van gemelte Jan Hendricksz en Brechje Jans op der selven affsterven geen kind off kinderen offlager descenten in 't leven zijn geweest dog dat de voorn: Jan Willemsz heeft nagelaten ,geen weeskinderen off lager descendenten, als een soon en een dogter met namen Jan Jansende requirant in dezen, en Bregje Jans beijde geleeft hebbende nae 't affsterven van devoorn: Bregje Jans in haer leven weduwe van Jan Hendricksz voornt:, verclarende zij getuijgen nog wel te weten dat des requirants voornoemde suster Bregje Jans mede op den 15 junij 1705 in haer ouderdom van omtrent 16 jaren en nog vrijster sijnde, is komen te overlijden sonder oijt gehoort off vernomen te heb-ben dat door haer bij testament off andersints soude zijnde gedisponeert geweest en dat sulx dan nu geene andere kinderen off lager decendenten van de meergemelte Jan Willemsz
in levende lijve zijn, als alleen den requiirant Jan Jansen getrouwt sijnde. Aldus gepasseert binnen Amstelredamme ter presentie van Reijnier de Geter en Cornelis Dekker als getuigen..

C. Hellerus, notaris Pub.

Ondertrouwd 6 mei 1682 te Kuinre
Gehuwd 21 mei 1682 te Kuinre
Gehuwd (kerk) 6 mei 1682 te Kuinre met:
Trijntien Otten , geb. ± 1660 te Kuinre
1) Jan Jansz Snoek, geb. ± 1683 te Kuinre, begr. 27 nov 1761 te Urk, begraven in de kerk, graf 025 als Jan Snoek, beroep(en): Burgemeester (1727)
Gehuwd ± 1707 te Urk met:
Aaltje Willems Cremer, geb. ± 1685, ovl. ± 1733 te Urk, beroep(en): Vroedvrouw van Beulake
2) Brechjen Jans Snoek, ged. 27 jan 1689 te Kuinre, ovl. 15 jun 1705 te Kuinre
Hoofdindex A-Z