Gezinsblad
Jochem Hendriksz , geb. 7 apr 1677 te Vollenhove, ged. 11 apr 1677 te Vollenhove, begr. 29 jan 1761 te Vollenhove, begraafboek:"voor het overluyden van twee klokken 1 gulden en 5 stuivers, voor het Laken 1 gulden, voor de koster 10 stuivers, voor het aanspreken 12 stuivers en voor de Baer 12 stuivers", zoon van Hendrick Roelofs en Teunissien Jochems
Volkstelling 1748
Vollenhove, Visserstraat:
3
Huisgezin: Jochem Hendriks, vrouw Grietjen Gerrits. Kinderen boven 10 jaar: . Kinderen beneden 10 jaar: . Knechten en meiden: . Inwonenden en kostgangers: De wed. van Harme Opperman, woonende bij Jochem Hendriks [geniet van de diaconie].

Ondertrouwd 23 dec 1702 te Beulake
Gehuwd te Vollenhove, @N3712@ met:
Grietien Gerrijts , geb. te Ronduijtte (Wanneperveen), Andere onderzoekers vermelden als doopdatum 16-06-1683.
Op die datum werd gedoopt: Geessien, dochter van Gerrit Jans en Aeltjen Harms.
Bij de doop van de kinderen van Grietje en Jochem wordt consequent de moeder Grietje genoemd.
De enige Grietje die omstreeks 1680 in Beulake wordt gedoopt is deze.
, ged. 29 okt 1676 te Beulake, ovl. te Vollenhove, begraafboek:"overluyden met twee klokken van de vrouw van Jochem Hendriksz", begr. 8 okt 1749 te Vollenhove, dochter van Gerrit Willems en Vrouke Arents
1) Geestje (Gijsjen) Jochems , geb. te Vollenhove, ged. 2 sep 1703 te Vollenhove, ovl. ± 1750, Verschenen in desen Edele Gerichte Jochem Hendriks en zijne Huysvrouw Arentje Jans geadsisteert met hare voornoemde man als wettige momber verklaren te sijn overeengekomen met de voorkinderen van den eersten comparant bij zijn overleden huysvrouwe Grietje Gerrits in Echt verwekt, met name Hendrik Jochems, Gerrit Jochems, Rijkent Jochems, Bartelt Jochems, Annigje Jochems, getrout aan Hendrik Meeuwis en eijndelijk Aaltjen Jochems. Dat deselve voorkinderen terwijl van haars moeders goedniets hebben genooten. Zullen trekken erven en profijteren, al 't geene uit nalatenschap van Geesje Jochems voor enige jaren deese Waerelt overleden en haer man Jacob van Gulik van eenige weijnige dagen zijnde aflijvig geworden en in gevolge marginaire testamentaire dispositie thans door den voornoemde comparant Jochem Hendriks als vader van voornoemde Geesje Jochems soude kunnen geerfd worden. Verklarende de beide comparanten daarvan ten vollen afstand te doen aan gemelde kinderen zonder enige winste regt of actie te Resolveren. "In een extract van deze akte staat nog:"geevende wijders aan voornoemde kinderen in vollen eygendom over het huys door hun comparanten thans bewoond wordende mits nogthans hetselve door hun comparanten en de langs levende van dien tot desselfs overlijden toe zal mogen bewoond en gebruikt worden" (Akte van 27 juli 1753 uit het Oud-rechterlijk archief van de stad Vollenhove)
Gehuwd ± 1727 te Vollenhove? met:
Jakob Jans van Gulik, geb. ± 1707 te Vollenhove, ovl. ± 1753
2) Hendrik Jochems Edelenbosch, ged. 15 feb 1705 te Vollenhove, begr. 15 aug 1762 te Enkhuizen, Begraven: Zuiderkerk 318 ZK
In 1748 verkopen hunlieden Huys en Hoff in de visscherstraat binnen de stad Vollenhove alswaar ten oosten Rijkent Teunisz en ten westen Jan Jansz naest gehuyst zijn, strekkende zich uit zuydwaarts van gemelde straat tot noordwaarts aan de grond bij de zee aan Arend van Smirnen,vrij van renten en pachten (ORA Vollenhove)

Gehuwd ± 1730 te Vollenhove met:
Grietje Jans Schuurman, geb. ± 1704 te Vollenhove, dochter van Jan Gerrits Schuurman en Trijntjen Sijmons Jongman
3) Annetje Jochemsdr , ged. 6 jun 1706 te Vollenhove
Gehuwd ± 1725 met:
Hendrik Meeuwisz , geb. ± 1700
4) Aaltje Jochemsdr , ged. 6 jun 1706 te Vollenhove, ovl. voor 1708 te Vollenhove
5) Aaltje Jochemsdr , ged. 15 feb 1708 te Vollenhove, ovl. ± 1717 te Vollenhove
6) Gerrit Jochemsz Edelenbosch, geb. te Vollenhove, ged. 6 apr 1710 te Vollenhove
Volkstelling 1748
Vollenhove, Visserstraat:
2
Huisgezin: Gerrit Jochems, vrouw Annetje Jans. Kinderen boven 10 jaar: Jan Gerrits en Niesjen. Kinderen beneden 10 jaar: Jochem, Aaltjen, Grietjen en Peter Gerrits. Knechten en meiden: . Inwonenden en kostgangers: .

Gehuwd ± 1733 met:
Annigje Jansdr Kroes, geb. ± 1710
7) Rijkent Jochemsz , ged. 24 jan 1712 te Vollenhove, ovl. 25 aug 1772 te Urk, begraven in de kerk, graf 08 als Rikelt Jochemsz, begr. 29 aug 1772 te Urk
Ondertrouwd 23 apr 1735 te Urk
Gehuwd 8 mei 1735 te Urk met:
Bregje Janssen Snoek, ged. 15 apr 1714 te Urk, ovl. ± 1745 te Urk, dochter van Jan Jansz Snoek en Aaltje Willems Cremer
8) Nysjen Jochemsdr , ged. 2 jul 1713 te Vollenhove, ovl. voor 1753
9) Teunisje Jochemsdr , ged. 24 jul 1715 te Vollenhove, ovl. voor 1753
Gehuwd 2 jan 1751 te Enkhuizen met:
Bartel Carstensz , geb. te Blokzijl, zoon van Karsten en Jantje Jans
10) Aaltjen Jochems Edelenbosch, ged. 14 mrt 1717 te Vollenhove, begr. 22 nov 1779 te Enkhuizen
Ondertrouwd 10 mrt 1754 te Blokzijl
Gehuwd 27 mrt 1754 te Enkhuizen met:
Hendrik Jans , geb. te Blokzijl
11) Bartelt Jochemsz Edelenbos, ged. 4 sep 1718 te Vollenhove, beroep(en): Visser
Gehuwd 18 okt 1738 te Enkhuizen met:
Grietje Maartensdr , geb. ± 1718 te Enkhuizen?, ovl. 1739 te Enkhuizen?
12) Peter Jochemsz , ged. 5 mrt 1721 te Vollenhove

Gezinsblad
Jochem Hendriksz
Gehuwd ± 1751 te Vollenhove, @N1411@ met:
Arentje Jans
Hoofdindex A-Z