Verantwoording

De gegevens die op deze website worden gepubliceerd zijn louter informatief. Ik pretendeer geen wetenschappelijk onderbouwde genealogische presentatie te hebben samengesteld.
De data zijn verkregen uit: Voor zover mogelijk zijn de bronnen vermeld bij de gepubliceerde data.

Ik bedank speciaal: Lammy Kooij, Helen van der Lee, Jeanet de Groot, Anneke Veldema, Kees Stada, Aat Kramer, Bert Kramer, Maria Ras, Dorus Zandbergen, Theo Buijnink, Anja Lens, Henk Brouwer, Wim Meijberg, Selma Ooms en Cor Edelenbosch, de heer J. van Delden en Jacob Snoek voor hun bijdragen aan de tot stand koming van de verschillende parentelen en kwartierstaten.

Een ieder die bezwaar heeft tegen het vermelden van zijn gegevens of die van zijn familieleden, wordt uitgenodigd dit via het reactieformulier aan mij kenbaar te maken; de vermelding zal dan direct geanonimiseerd worden.

Overname van de data die in de parentelen en kwartierstaten zijn vermeld is toegestaan. Commercieel gebruik van deze data is uitdrukkelijk verboden.